ČESKÝ RÁJ

Novopacko

Novopacko

Nejvýchodnější část Českého ráje tvoří turistická oblast Novopacko. Díky rudému zabarvení půdy se Novopacko nazývá krvavý kraj, díky unikátním geologickým fenoménům Východní brána Geoparku UNESCO, díky tradičnímu spiritismu kraj blouznivců a podivínů. Charakteristiky Novopacka nejlépe shrnují expozice Městského muzea v Nové Pace, kde se kromě výše zmíněných témat setkáte i se světoznámým rodem Suchardů, největším zkamenělým stromem v Čechách, historií krásného barokního klášterního kostela apod. Oblast Novopacka je zajímavá i roubenou lidovou architekturou obce Karlov, potápěčským centrem Rumchalpa nebo Máchovou cestou s výhledy směrem ke Krkonoším i na Jičínskou pahorkatinu.

Centrem oblasti je město Nová Paka, o níž existují zmínky už z roku 1357. S historií města je nedílně spjat rozvoj Novopackého pivovaru a Paulánského kláštera. Zajímavostí Nové Paky je i dřevěný řeckokatolický kostelík přenesený roku 1930 z tehdejší Podkarpatské Rusi.

Území

Infocentra

Autobus, vlak, MHD, lanovky

small map
touratlas
ON-LINE PRŮVODCE
facebook