ČESKÝ RÁJ VALDŠTEJNOVA ZAHRADA

Aktivity - TOP akce

ŽELEZNICE - oslavy 700 let od první písemné zmínky

Malebné město Železnice s neopakovatenou atmosférou se nachází pouze 6 km severně od Jičína. Jeho centrem je historické náměstí, dnes velmi pěkná městská památková zóna.

Jméno Železnice bylo údajně odvozeno od tehdejších pravěkých železářských pecí na tomto území. První zmínky o osadě, která dala později vzniknou malému městu, pocházejí již ze 14.století.

Katastr obce byl důležitým místem bitvy u Jičína v prusko-rakouské válce v roce 1866. Na město byla Železnice opětovně povýšena až Františkem Josefem I. a v první polovině 20.. století byla také vyhlášeným lázeňským městem. Na počátku 19. století však město postihl velký požár, který původní roubenou zástavbu, až na několik málo domů, zcela zničil. 

Nejen archeologické nálezy z doby mnohem vzdálenější, ale také mnohé další zajímavosti najdete ve zdejším muzeu. Nezapomeňte také navštívit kompletně dochovaný válcový mlýn Oldřicha Prášila nebo se zastavit na vrchu Železný.

Obec:Železnice

Oslavy 700 let od první písemné zmínky, 100 let od vzniku Československa
a 4. sjezd rodáků a přátel města Železnice

 

HLAVNÍ PROGRAM:

10:00 | Řazení průvodu - Nádražní ulice

10:30 | Uctění památky obětí 1. světové války - pomnímk před kostelem sv.Jiljí

10:45 | Odhalení pamětní desky Msgre. Prof. ThDr. Jana Ladislava Sýkory - kostel sv.Jiljí

11:00 | Zahájení oslav - Náměstí Svobody

11:30 | Táboranka - koncert dechové hudby

13:00 | The Wings - Česká beseda, taneční vystoupení

14:00 | Masarykova základní a mateřská škola, Železnice - vystoupení dětí

15:00 | Jičínští Kanci - country koncert

16:00 | Jilemnický spolek paní a dívek - módní přehlídka

16:30 | OLD Stars Dixieland Liberec - koncert

18:00 | Poutníci - bluegrass a country band

20:00 | EGO Retro music - taneční zábava

Bohatý doprovodný program, najdete na plakátech

small map
touratlas
ON-LINE PRŮVODCE
facebook