ČESKÝ RÁJ VALDŠTEJNOVA ZAHRADA

Zajímavosti - Zajímavosti

JIČÍN - CENTRUM ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉM RÁJI

Nejstarší písemné doklady o židovském osídlení v Jičíně pocházejí z 60. let 14. století. Přestože byla Židům vykázána k zakupování k tomu určená ulice, osídlení bylo od počátku rozptýlené. V souvislosti s ediktem F. Habsburského z roku 1541 byl pobyt Židů ve městě zakázán.

Příznivější doba nastala za třicetileté války (1618-1648) a za Albrechta z Valdštejna. Židé v té době požívali privilegií, vybudovali židovskou obchodní čtvrť, školu, modlitebnu a hřbitov. Později opět nastává doba omezujících opatření a zvláštních daní. Ve druhé polovině 17. století určil život Židů v Jičíně tzv. "ochranný list", který zlepšil postavení jičínských Židů a podpořil jejich podnikání.

Obec:Jičín

Zásadní změnu v postavení Židů přinesl rok 1848. Ústava z roku 1867 pak potvrzovala všem obyvatelům základní občanská práva a svobody. Ve druhé polovině 19. století bydleli i obchodovali Židé v Jičíně na nejpřednějších místech na náměstí a v přilehlých ulicích. V roce 1897 zasáhly Jičín protižidovské bouře a vlna nacionálně motivovaného antisemitismu. Za nacistické okupace byli Židé diskriminováni a postupně zbaveni všech svých práv. V lednu r.1943 bylo deportováno zhruba 124 Židů do Terezína. Válku přežilo jen 6 z nich.

 

Další TOP zajímavost v okolí:

JIČÍN - BOJIŠTĚ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY 1866

 

Navíc doporučujeme:

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - č.100

small map

Události / reklamy

 • REGIOHRY.cz aneb Český ráj nejsou jen Trosky (VZ)

 • 30. 4. 2018 – Čarodění

  Magický svět čarodějných bytostí v prostorách barokní památky i v jejím tajemném podzemí.
  Valdštejnská lodžie, Jičín, tel. 608 269 296, www.valdstejnskalodzie.cz

 • 1. 5. 2018 – Májové úterý

  Rodinná oslava jara, lásky a pohody.
  Jičín – na různých místech města, tel. 493 534 390, www.kzmj.cz

 • 12. 5. 2018 - Cena Prachovských skal

  Setkání poválečných autoveteránů.

  Valdštejnovo náměstí, Jičín, www.veteranemceskymrajem.cz

 • Betlemio - Oslavte s námi Valdštejnské slavnosti v Jičíně

 • 18. - 20. 5. 2018 - Valdštejnské slavnosti 2018

  Opět se můžete těšit na bohatý program Valdštejnských slavností, které se po dvou letech opět vrací do Jičína.

  Jičín - na různých místech města, www.albrechtzvaldštejna.cz

 • 1. 5. - 31. 5. 2018 - Výlety s pohádkou

  Soubor výletů organizovaných Nadačním fondem Jičín - město pohádky.

  Jičín - na různých místech města, tel. 733 527 867, www.pohadka.cz

 • 1. – 3. 6. 2018 – Veteránem Českým rájem

  Tradiční setkání historických automobilů.
  Valdštejnovo náměstí, Jičín, www.veteranemceskymrajem.cz

 • 4. – 9. 6. 2018 – Výstava kaktusů a sukulentů

  Prodejní výstava kaktusů a sukulentů v Jičíně.
  Valdštejnovo náměstí, Jičín

 • 16. 6. 2018 - ŽELEZNICE - oslava 700 let od první písemné zmínky

 • 21. 6. 2018 – Svátek hudby

  Oslava mezinárodního dne hudby na různých místech města Jičína.
  Jičín – na různých místech města, KZMJ, tel. 493 534 390, http://svatekhudby.jicin.cz

 • 23. 6. 2018 – Jičínský Food Festival

  Čtvrtý ročník festivalu s nevšedními gastronomickými zážitky.
  Zámecký park Jičín, www.jicinskyfoodfestival.cz

 • 1. 6. - 30. 6. 2018 - Výlety spohádkou

  Soubor výletů organizovaných Nadačním fondem Jičín - město pohádky.

  Jičín - na různých místech města, tel. 733 527 867, www.pohadka.cz

 • 29. 6. – 1. 7. 2018 – Loukotě a řemeny

  12. ročník setkání motorových vozidel z doby před 1. světovou válkou.
  Valdštejnovo náměstí, Jičín
  Veterán Car Club, tel. 777 337 166, www.veteranemceskymrajem.cz

 • 13. 7. 2018 – Ochutnej Český ráj

  3. ročník ochutnávky Regionálních produktů Český ráj a dalších místních výrobků.
  Arkádové nádvoří jičínského zámku, www.kzmj.cz/infocentrum

 • 14. 7. 2018 – Muzejní den

  Celodenní program s jarmarkem, hudbou a občerstvením.
  Vlastivědné muzeum Železnice, tel. 732 836 309,
  www.muzeumzeleznice.webk.cz

 • 15. 6. - 31. 7. 2018 - Festival Mezi patry

  Unikátní divadelní představení na Valdické bráně v Jičíně.

  Valdická brána, Jičín, tel. 737 345 225, www.zavesne-divadlo.estranky.cz

 • 15. 6. - 31. 7. 2018 - Prodloužené víkendy a Jičínské léto

  Vždy od pátku do pondělí speciální program pro děti i dospělé.

  Jičín - na různých místech města, http://vikend.jicin.cz

 • 1. 7. - 31. 7. 2018 - Výlety spohádkou

  Soubor výletů organizovaných Nadačním fondem Jičín - město pohádky.

  Jičín - na různých místech města, tel. 733 527 867, www.pohadka.cz

 • 1. 8. - 11. 8. 2018 - Výlety s pohádkou

  Soubor výletů organizovaných Nadačním fondem Jičín - město pohádky.

  Jičín - na různých místech města, tel. 733 527 867, www.pohadka.cz

 • 12. 8. 2018 - Maraton Českým rájem

  8. ročník - sportovní akce nadregionálního významu.

  Muzeum přírody Český ráj, Prachov, tel. 732 858 380, www.mpcr.cz

 • 18. 8. 2018 – Kudy prošel císařpán

  Tradičně pořádaná oblíbená vycházka - tentokrát po nové trase.
  Muzeum přírody Český ráj; tel. 732 858 380, www.mpcr.cz

 • 1. 8. - 3. 9. 2018 - Prodloužené víkendy a Jičínské léto

  Vždy od pátku do pondělí speciální program pro děti i dospělé.

  Jičín - na různých místech města, http://vikend.jicin.cz

 • 1. 8. - 14. 9. 2018 - Festival Mezi patry

  Unikátní divadelní představení na Valdické bráně v Jičíně.

  Valdická brána, Jičín, tel. 737 345 225, www.zavesne-divadlo.estranky.cz

 • 12. – 16. 9. 2018 – Jičín – město pohádky

  28. ročník multikulturního pohádkového festivalu.
  Jičín – na různých místech města, tel. 730 510 990, www.pohadka.cz

 • 22. 9. 2018 – 152. výročí bitvy u Jičína

  Tradiční vzpomínková akce na prusko–rakouskou válku 1866 za účasti historických jednotek z celé České republiky.
  Muzeum přírody Český ráj, Prachov, tel. 732 858 380, www.mpcr.cz

 • 20. 10. 2018 - Slavnost stromů

  Fantaskní rodinná oslava světa stromů v Libosadu.

  Valdštejnská lodžie, Jičín, tel. 608 269 296, www.valdstejnskalodzie.cz

 • 14. 12. 2018 - Divovánoce v Lodžii

  Netradiční adventní akce pro celou rodinu s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem.

  Valdštejnská lodžie, Jičín, tel. 608 269 296, www.valdstejnskalodzie.cz

 • 1. - 23. 12. 2018 - Advent v Jičíně

  Valdštejnské adventní trhy, Vánoce na bráně, Rosvícení vánočního stromu, Adventní městečko na Valdštejnově náměstí a mnohem více.

  Jičín - na různých místech města, tel. 493 534 390, http://advent.jicin.cz

touratlas
ON-LINE PRŮVODCE
facebook