ČESKÝ RÁJ VALDŠTEJNOVA ZAHRADA

Zajímavosti - Zajímavosti

JIČÍN - CENTRUM ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉM RÁJI

Nejstarší písemné doklady o židovském osídlení v Jičíně pocházejí z 60. let 14. století. Přestože byla Židům vykázána k zakupování k tomu určená ulice, osídlení bylo od počátku rozptýlené. V souvislosti s ediktem F. Habsburského z roku 1541 byl pobyt Židů ve městě zakázán.

Příznivější doba nastala za třicetileté války (1618-1648) a za Albrechta z Valdštejna. Židé v té době požívali privilegií, vybudovali židovskou obchodní čtvrť, školu, modlitebnu a hřbitov. Později opět nastává doba omezujících opatření a zvláštních daní. Ve druhé polovině 17. století určil život Židů v Jičíně tzv. "ochranný list", který zlepšil postavení jičínských Židů a podpořil jejich podnikání.

Obec:Jičín

Zásadní změnu v postavení Židů přinesl rok 1848. Ústava z roku 1867 pak potvrzovala všem obyvatelům základní občanská práva a svobody. Ve druhé polovině 19. století bydleli i obchodovali Židé v Jičíně na nejpřednějších místech na náměstí a v přilehlých ulicích. V roce 1897 zasáhly Jičín protižidovské bouře a vlna nacionálně motivovaného antisemitismu. Za nacistické okupace byli Židé diskriminováni a postupně zbaveni všech svých práv. V lednu r.1943 bylo deportováno zhruba 124 Židů do Terezína. Válku přežilo jen 6 z nich.

 

Další TOP zajímavost v okolí:

JIČÍN - BOJIŠTĚ PRUSKO - RAKOUSKÉ VÁLKY 1866

 

Navíc doporučujeme:

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - č.100

small map

Události / reklamy

 • REGIOHRY.cz aneb Český ráj nejsou jen Trosky (VZ)

 • 14. 12. 2018 - Divovánoce v Lodžii

  Netradiční adventní akce pro celou rodinu s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem.

  Valdštejnská lodžie, Jičín, tel. 608 269 296, www.valdstejnskalodzie.cz

 • 1. - 23. 12. 2018 - Advent v Jičíně

  Valdštejnské adventní trhy, Vánoce na bráně, Rosvícení vánočního stromu, Adventní městečko na Valdštejnově náměstí a mnohem více.

  Jičín - na různých místech města, tel. 493 534 390, http://advent.jicin.cz

touratlas
ON-LINE PRŮVODCE
facebook