CZESKI RAJ OGRÓD WALLENSTEIN

Ciekawostki - Ciekawostki

JICZYN - CENTRUM ZABYTKÓW ŻYDOWSKICH W CZESKIM RAJU

Pierwsze pisemne dowody osadnictwa żydowskiego w Jiczynie pochodzą z lat 60-tych XIV wieku. Chociaż Żydom została stanowiona do zakupu domów wyznaczona ulica, osiedlenie było rozproszone od początku. W związku z edyktem F. Habsburga w 1541 był zabroniony pobyt Żydów w mieście.

Bardziej sprzyjający okres miał miejsce w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) i władzy Albrechta Wallensteina. Żydzi w tym czasie cieszyli się przywilejami, zbudowali żydowską dzielnicę handlową, szkołę, synagogę i cmentarz. Później znów przychodzi czas restrykcji i specjalnych podatków. W drugiej połowie XVII wieku na życie Żydów w Jiczynie miał wpływ tzw. „List ochronny", który poprawił status Żydów jiczyńskich i wspierał ich działalność. 

Obec:Jičín

Zasadniczą zmianę w statusie Żydów przyniósł 1848 rok. Konstytucja z 1867 roku potwierdziła wszystkim obywatelom podstawowe prawa i swobodę. W drugiej połowie XIX wieku, Żydzi mieszkali i handlowali w Jiczynie na najbardziej znanych miejscach na placu Wallensteina i przyległych ulicach. W 1897 roku, Jiczyn nawiedziła antysemicka burza i fala nacjonalistycznie motywowanego antysemityzmu. W czasie okupacji hitlerowskiej, Żydzi byli dyskryminowani i stopniowo pozbawieni wszystkich swoich praw. W styczniu 1943 roku deportowano około 124 Żydów do Terezina. Wojnę przeżyło tylko sześciu z nich.  

POLECAMY:

SYNAGOGA
Całkowicie odnowiona z niezwykłą atmosferą

SZKOŁA ŻYDOWSKA - NR 100
Nowa stała wystawa „Pisarze żydowscy na ziemiach czeskich" pracownia Karla Krause,...

ULICA ŻYDOWSKA

CMENTARZ ŻYDOWSKI

DOM RODZINNY KARLA KRAUSE

small map

Události / reklamy

  • REGIOHRY.cz aneb Český ráj nejsou jen Trosky (VZ)

touratlas
PRZEWODNIK ON-LINE
facebook